4eventin kartoitusformaatti muuttuu

Käyttämämme yksilö- ja yritystason kartoitusformaatti on muuttunut 1.5.2015 alkaen. Muutoksen taustalla on 4eventin halu kehittää kartoituksen asiakaskokemusta, toistettavuutta ja yritys- ja yksilötason muutosten vaikuttavuuden seurantaa. Muutos liittyy osaltaan myös 4eventin uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönottoon. Muutoksen vaikutukset ovat tiivistettynä seuraavat. 

Kartoituksen kyselykortti muuttuu optisesti luettavaksi ja asiakasyrityksen aineiston tallennus siirtyy ostopalveluksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kyselykortit lähetetään kartoituksen jälkeen suoraan optiseen lukuun ja aineiston tallennukseen. Aika kartoitustiedosta palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen saakka lyhenee merkittävästi. Muutos tukee sujuvan palveluprosessin strategiaamme, jossa yksittäisen henkilön palvelutarpeeseen pystytään reagoimaan mahdollisimman nopeasti. 

Kartoituksen kyselykortin kysymykset päivittyvät vastaamaan paremmin 4event Matkaopas -konseptin palveluita ja tavoitteita. Muutoksen myötä osa kyselykortin aikaisemmista kysymyksistä jää pois ja tilalle otetaan uusia kysymyksiä. Uusittu kysely mittaa yksilö- ja yritystason muutoksia tarkemmin ja ohjaa kohdennettuihin palveluihin täsmällisemmin. 

Vuodesta 2005 käyttämästämme Kehon ikä –kartoituksesta poistuu yksittäisenä muuttujana rasvaprosentti-mittaus, muut kartoitusosiot säilyvät ennallaan. Tutkimusaineistoissamme rasvaprosenttimittaus ei ole tuonut yksilö- ja yritystasolla lisäarvoa kartoitustuloksiin ja sen yhteydet muihin keskeisiin terveyskunto- ja henkilöstömittareihin ovat olleet heikot. Vaikka kartoitus itsessään on ollut miellyttävä asiakkaalle, ei mitattu rasvaprosenttilukema ole parantanut asiakaskokemusta tai edistänyt mielekkään elämäntapamuutoksen tekemisessä. Muutoksen myötä rasvaprosenttia ei mitata enää uusien asiakasryhmien kohdalla, vaan kartoituksessa keskitytään olennaisempiin yksilö- ja yritystason mittareihin. 

Lisätiedot: 

Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs 0207 291 865 antti.aikas@4event.fi