Huomio palautumisen seurantaan

Yleisesti ajatellaan, että kunto kohoaa, kun alkaa vaan rehkimään. Kunnon nousu kuitenkin vaihtelee eri ihmisillä, vaikka harjoitusmäärä olisi sama. Noin kolmen kuukauden kuntoilujakson vaikutus kestävyyskuntoon on noin 10–15 prosenttia, mutta yksilötasolla vaikutus vaihtelee 0–40 prosentin välillä. Mistä tämä yksilöllinen vaihtelu johtuu? Vaihtelua voidaan selittää sillä, että yksilöt reagoivat liikuntaan eri tavalla. On arvioitu, että perintötekijät selittävät noin 25–50 prosenttia yksilötason kuntomuutoksista. Koska geenejämme emme voi vaihtaa, onkin olennaista tietää, mihin kiinnittää huomiota, jos olennaisin asia ei olekaan määrä? Näkemyksemme mukaan parhaan hyötysuhteen harjoitteluun saa silloin, kun elimistö on riittävän palautunut ja erilaiset harjoitukset tehdään juuri oikeaan aikaan suhteessa palautumiseen.

Yksilöllisen palautumisen huomiointi on olennainen haaste valmennusohjelmissa. Usein yksilölliset harjoitusohjelmat tehdään kerta, kesto, määrä / viikko -ajatusmallilla. Aloittelijoiden kohdalla palautumisen huomiointi korostuu. Usein aloitetaan liian kovaa. Koska yksilöiden erot palautumisessa, yöunessa, työn kuormittavuudessa ja muissa elämän stressitekijöissä vaihtelevat, pyrimme 4eventin valmennuspalveluissa kehittämään työkaluja, jotka rytmittävät harjoittelua suhteessa palautumiseen. Yksi tällainen työkalu on sykevälivaihteluun perustuvat mittausmenetelmät, jotka antavat yksilöllistä tietoa palautumisesta. 

Tutkimusten mukaan sykevälivaihtelun mittaaminen tehostaa yksilöllistä keskivertoaktiivisilla miehillä ja naisilla. Naiset hyötyvät sykevälivaihtelua mittaavasta tekniikasta jopa enemmän, koska naisten sykevälivaihtelu palautuu raskaan harjoittelun jälkeen miehiä hitaammin. Perustellusti voisi kysyä "Miten hyvin sinä olet palautunut?" useammin kuin "Miten paljon sinä olet liikkunut?" Lisätiedot Antti Äikäs Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Lähteet:

Kiviniemi A.M., Hautala A.J. Kinnunen H., Nissilä J., Virtanen P. Karjalainen J. & Tulppo M. 2009. Daily exercise prescription based on heart rate variability among men ja women. Accepted for publicatioon in Medicine & Sciensce in Sports & Exercise. 
Hautala A.J., Kiviniemi A.M., Tulppo M. 2009. Individual responses to aerobic exercise: The role of the autonomic nervous system. Neuroscience and Biobehavioral Rev 33, 107-115. 
Kiviniemi A.M., Hautala A.J., Kinnunen H. & Tulppo M.P. 2007. Endurance training guided individually by daily heart rate variability measurements. Eur J Appl Physiol 101, 743-751. 
Bourdhard C. & Rankinen T. 2001. Individual differences in response to regular physical activity. Med Sci Sports Exerc 33, 446-463.