Kilpailuetua – yhdistä henkilöstön hyvinvointi ja liiketoiminnan tavoitteisiin sidotut työyhteisövalmennukset

Henkilöstön hyvinvointia tukemalla voidaan saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteet työntekijöiden voimavaroja uhraamatta. Henkilöstö jaksaa paremmin ja työkykyriskit pysyvät hallinnassa. Työntekijä, yritysjohto, yritys ja eläkevakuutusyhtiö kaikki voittavat.  
 
Liiketoimintaan sidotut työyhteisövalmennukset parantavat organisaation tuottavuutta. Organisaation prosessit parantuvat ja sähläys vähenee. On tutkittu, että toimimaton työyhteisö, johtamisen suunta ja laatu, heikko työilmapiiri ja hallinnan tunteen menettäminen ovat työkykyriskejä siinä missä tuki-ja liikuntaelinvaivat, alhainen terveyskunto tai palautumis- ja unihaasteet [1-6]. On arvioitu, että jopa puolet poissaoloista johtuu organisaation huonosta johtamisesta tai toimimattomuudesta [7]. 4eventillä on laaja asiantuntijaverkosto, joka pystyy tarjoamaan ratkaisut niin henkilöstön hyvinvointiin kuin liiketoimintalähtöisiin työyhteisövalmennuksiin valtakunnallisesti.
 
”Suur-Savon sähkössä olemme halunneet panostaa hyvään johtamiseen organisaatiomuutosten keskellä. Johtamisen suuntaa ja esimiehenä kehittymisen polkua on rakennettu 1,5 vuoden ajan 4eventin asiantuntijoiden kanssa. Valmennus on koostunut johtoryhmätyöskentelystä, 360° arvioinneista, esimiesten lähijaksoista ja yhteisöllisestä esimiespolun tukemisesta. Viime vuonna aloitimme yhteistyön myös yli 50-vuotiaiden asiantuntijoiden työhyvinvoinnin tukemisessa. Hyvä johtaminen ja henkilöstön voimavarat tukeminen luovat edellytykset menestyksellemme.”  Suur-Savon Sähkön Resurssijohtaja Eija Simonen-Riikonen linjaa. 
 
Työyhteisövalmennusten ja työhyvinvointiohjelmien yhdistämisen edut yritysjohdolle:

  • Pitkäjänteistä henkilöstön kehittämistä - ei irrallisia toteutuksia
  • Työyhteisön toimivuus varmistaa asetettuja tavoitteiden saavuttamisen
  • Helpottaa vuosiresurssin suunnittelua ja hallintaa - yksi asia vähemmän ratkaistavaksi. 

Yhdistämisen edut henkilöstölle:

  • Fyysinen ja henkinen puoli huomioitu
  • Helpottaa työnteon kuormituksen hallintaa - toisen työvuoroa ei joudu paikkaamaan
  • Terveys, työkyky ja vireys säilyvät. 

Lähteet
1. Baicker et al. 2010. Workplace wellness programs can generate savings. Health Affairs;29:304–311.
2. Goetzel et al. 2014. Do workplace health promotion (wellness) programs work? JOEM;56:927–934.
3. Sitra. 2014. IFFF-projektin tyhy-osuuden loppuraportti. 14.3.2014.
4. Leino et al. 2017. Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa. Työterveyslaitos.
5. Finanssivalvonta. Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt
6. O´Donnell, M. 2017. Health promotion in the workplace 5th edition. Art & Science of Health Promotion Institute.
7. Liukkonen, P. 2006. Työhyvinvoinnin mittarit – menetelmät, eurot, päätelmät, Talentum, Helsinki