Koskisen Oy tähtää monivuotiseen työhyvinvointi-ohjelmaan

Koskisen Oy tähtää monivuotiseen työhyvinvointiohjelmaan – 4event Oy toteuttaa alkukartoitukset yli 900 työntekijälle.

Koskisen Oy panostaa työhyvinvoinnin pitkäjänteiseen kehittämiseen osana ihminen keskiöön -strategiaansa. Monivuotinen kokonaisuus alkaa mielenkiintoisella Kehon Ikä -kartoituksella, jossa yhdistyvät työhön, ilmapiiriin, työkykykyyn ja yksilön terveyskuntoon liittyvät arvioinnit. Kartoitukset toteutetaan kolmella eri puunjalostuspaikkakunnalla kevään aikana. Alkavassa työhyvinvointiohjelmassa on huomioitu työkykyriskien hallinta, tiedonsiirto työterveyshuoltoon, yhteistyö työeläkevakuutusyhtiöiden kanssa ja liiketoimintaan sidotut tavoitteet.   
 
”Meillä on tavoitteet korkealla ja ohjelman myötä luomme entistä paremmat puitteet sille, että Koskisen on työpaikka, jossa ihmiset viihtyvät ja josta voi olla ylpeä. Suunnittelu- ja viestintävaiheet ovat sujuneet hyvin ja henkilöstössä on positiiviset odotukset. Tästä on hyvä jatkaa”, Koskisen Oy:n henkilöstöjohtaja Minna Luomalahti toteaa.
 
Kartoitukset toteutetaan siirrettävän hyvinvointiklinikkakonseptin avulla työpaikalla, lähellä henkilöstöä. Kartoitustapa on kustannustehokas ja vaivaton osallistujalle. Yksittäinen kartoitushetki kestää 1,5-2 tuntia. Palkinnoksi osallistumisesta saa henkilökohtaisen raportin ja mahdollisuuden vaikuttaa työhyvinvointiohjelman jatkoon.
 
”Monessa yrityksessä tehdään kyselykartoituksia, mutta jatkotoimet uupuvat. Tällöin henkilöstö kyllästyy kyselyihin ja vaikuttavuus kärsii. Me olemme ennakoineet jatkotoimia, työntekijöiden innostamista ja sitouttamista jo suunnitteluvaiheessa.” 4event Oy:n hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs kuvailee tavoitteellista yhteistyötä.    
 
Tähtäin on vuodessa 2022, jolloin työntekijöiden terveys ja työhyvinvointi ovat entistä paremmalla tasolla.  
 
”Työnantajan puolelta tämä on iso investointi ja työntekijöille tämä on mahtava työsuhde-etu. Osallistumisoikeus on avattu myös alihankkijoiden työntekijöille. Mitä useampi osallistuu, sitä parempaa tulevaisuutta rakennamme”, Minna Luomalahti innostuu.
 
 Lisätiedot:
Minna Luomalahti, Koskisen Oy, Henkilöstö- ja viestintäjohtaja, 040 553 4332
Antti Äikäs, 4event Oy, Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 0207 291 865