Mikä on henkilöstön hyvinvointistrategian pienin muutosatomi?

Mikä on henkilöstön hyvinvointi- tai työkykyohjelman pienin muutosmerkki työpaikalla? Mikä on se viimeinen taso, jossa isonkin muutoksen tulee lopulta näkyä ja tuntua?

HR johdon strategiset linjaukset luovat isoja suuntaviivoja henkilöstön hyvinvointi- ja työkykyohjelmille ja viestivät organisaatiolle syistä miksi jotakin tehdään tai tavoitellaan. Parempi tuottavuus, terveempi henkilöstö, turvallisempi työpaikka tai parempi työpaikan ilmapiiri ovat esimerkkejä strategisista linjauksista, joiden tulisi näkyä muutoksina työpaikan arjessa.  

Puhutaan työkyvyn strategisesta johtamisesta ja käytännön toimenpiteiden jalkauttamisesta. Jälkimmäinen on lähempänä ajatusmaailmaa, jota kirjoitukseni pohdiskelee. Minkä asioiden on tapahduttava käytännössä, jotta toivottu muutos tapahtuu ja tiedämme varmuudella muutoksen jalkautuneen?

Oletetaan esimerkin avulla, että asiantuntijaorganisaation HR tavoittelee työkyvyn säilyttämistä eläkeikään saakka, jotta kokemus, hiljainen tieto ja asiakassuhteet säilyisivät yrityksessä mahdollisimman pitkään. Työkykyinen henkilöstö on strategia ja terveenä eläkkeelle -ohjelman jalkauttaminen on missio. Oletetaan myös, että strategia jalkautetaan henkilöstölle esimiesten, työterveyshuollon ja hyvinvointialan palveluntuottajan kanssa onnistuneesti 2-4 vuodessa. Mitkä asiat ovat tapahtuneet käytännössä?    

Henkilöstön saapuu paikalle strategian jalkautustilaisuuteen. Yritysjohdon non-verbaalinen viesti tukee muutoksen merkityksellisyyttä ja henkilöstön arvostamista. Esimiehet tuntevat yhteenkuuluvuutta strategiaan ja työnantajaansa. Työntekijät ovat kiinnostuneita terveenä -eläkkeelle ohjelman ensimmäisestä viestistä. Positiivinen ilmapiiri vallitsee tilaisuuden jälkeen. Tämän jälkeen muutosveturihenkilöiden löytävät sisäinen motivaation muutostyön ylläpitämiseen ja siitä viestimiseen.  Terveydenhuollon ammattilaiset seuraavat ja raportoivat eri asioita kuin aikaisemmin. Henkilöstötasolla työntekijät kokevat terveenä eläkkeelle –ohjelman palvelut itselle merkityksellisenä ja hyödyllisenä. Työntekijä oivaltaa omat työkykyä horjuttavat elintavat, rutiinit ja ajatusmallit. Työntekijä ilmoittautuu mitatun tai todetun tarpeen mukaan hyvinvointipalveluihin. Palveluista sysäyksen saaneena työntekijät ensin kokeilevat ja sitten opettelevat uusia elintapoja arjessa. Ajan kuluessa ja useiden palveluiden jälkeen Terveenä eläkkeelle -ohjelman mittarit parantuvat HR tunnusluvuissa.

Onnistuneessa muutoksessa on aina kyse monivaiheisesta jalkautuksesta päättyen yksilötason käyttäytymisen ja ajattelun muutokseen. Strategia, jalkautus, viestintä, ylläpito, väliraportti, viilaukset, ylläpito, yksilötason muutokset ja lopulta toivotut tulokset seuraavat toisiaan.      

Terveyden ja hyvinvoinnin alueella tällä hetkellä isot strategiat ovat yleisiä puheenaiheita: Sote, ennakoiva työterveyshuolto, personoitu lääketiede tai aiemmin mainittu työkyvyn strateginen johtaminen. Nämä kaikki ovat tarpeellisia suuria linjauksia, joiden takaa tulisi lähivuosina löytyä paljon yksilötasolla merkitykselliseksi koettuja toimintavaiheita. Julkista ja asiantuntijakeskustelua seuranneena en ole aivan varma, miten houkuttelevaksi nämä muutokset on saatu puettu yksilön tai niitä toteuttavien asiantuntijoiden kannalta. Miksi minä muuttaisin toimintaani? Miksi minä olisin muutosveturi? Isot linjaukset luovat merkityksen organisaatioille, mutta eivät ihmiselle. 

Oma näkemykseni on, että terveyden ja hyvinvoinnin tulisi saapua yksilön iholle useammin innostavalla ja mukaansatempaavalla tavalla. Muutoksen nimen tulisi olla täysin eri kuin strategisessa paperissa. Jos muutos puhuttelee yksilön arvoja ja saa kiinnostumaan, ollaan jo pitkällä. Orastavastikin sitoutuneena yksilö etsii itse muutostarpeita ja kokeilee uusia tapoja toimia. Sopivasti tuettuna ja kannustettuna pystytään muutosta vauhdittamaan. Joskus onnistutaan, ei aina. Jos kaikki menee nappiin, niin tulevaisuudessa yksilö pystyisi itse valitsemaan terveyden kannalta parempia valintoja useammin arjessa ja se näkyy. Henkilön voimavarat lisääntyvät. Hän haluaa ja kykenee ylläpitämään omaa terveyttään ja työkykyään. Hän jää vireänä eläkkeelle.

On aika yhdistää strategialähtöinen ajattelu ja muutoksen pienimmät atomit.

Antti Äikäs, Hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 4event Oy