Miten optimoin henkilöstö-kartoituksen hyödyt?

Syksy on erilaisten työhyvinvointikyselyiden kulta-aikaa. On mielenkiintoista, että kartoittamisen yleisyydestä huolimatta tutkimukseen perustuvaa yhteenvetoa henkilöstökartoituksien optimoinnista ei löydy.  Alle on kerätty viisi vinkkiä, joissa on yhdistetty tutkimusmaailman tulokulmia ja käytännön asiakaskokemuksia.

  • Jo suunnitteluvaiheessa ennakoidaan toimenpiteitä. Parhaimmassa tapauksessa kysely- ja toimenpiteiden toteuttajataho ovat samoja.
  • Kysymyksien asettelussa huomioidaan lopullinen muutoskohde, johon toivotaan muutosta. Tällöin henkilöstökartoitus voi toimia suoraan myös vaikuttavuuden seurannan välineenä.
  • Vastausprosentti nostetaan yli 85%:n korostamalla työntekijän saamia hyötyjä ja tekemällä kartoitukseen osallistumisesta työntekijälle merkityksellistä.
  • Tuloksien ja raporttien avulla etsitään syvempää ymmärrystä tutkittavasta aihealueesta. Tuloksien perusteella tehdään 1-3 selkeää johtopäätöstä. 
  • Johtopäätöksien vaatimat toimenpiteet käynnistetään viivyttelemättä ja tuki tarjotaan mahdollisimman kohdennettuna yksilöille ja tiimeille. 

Lue koko artikkeli tästä.