4event-analyysi

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat

4event-analyysi

4eventAnalyysi on markkinoiden kokonaisvaltaisimman kartoituksen yritystason yhteenveto. Analyysi on yritysjohdolle päätöksenteon ja suunnittelun tuki, jonka avulla työhyvinvointi- ja työkykyresursseja voidaan kohdentaa kustannustehokkaasti ja tarkoituksen mukaisesti.

4eventAnalyysin pohjalta on mahdollista suunnitella pitkäjänteinen tavoitteellinen hyvinvointiohjelma yhteistyössä yrityksen johdon, 4eventin asiantuntijoiden sekä työterveyshuollon ja eläkevakuutusyhtiön kanssa. Analyysi on vaikuttavuuden seurannanväline, joka suositellaan uusittavaksi 2-4 vuoden välein.

Analyysi yhdistää kartoitustiedot osallistujien terveydentilasta, motivaatiosta, työkyvystä, sisäisestä motivaatiosta, työkyvystä, muutosvalmiudesta sekä henkisestä jaksamisesta. Yritystasolla analysoidaan mm. työn sujuvuutta, palkitsevuutta, esimiestyötä ja työpaikan ilmapiiriä. Lisäksi kartoitus selvittää ryhmä- ja yksilötasolla kohonneet terveys- ja työkykyriskit yrityksessä. Yksilötason vastaukset on mahdollista siirtää työterveyshuoltoon Excel-muodossa.

Yhteys liiketoimintaan: Henkilöstökulut, henkilöstön voimavarat, resurssien kohdentaminen, vaikuttavuuden seuranta

Otoskoko: min. 40 hlöä, suositeltava otos 100-5000 hlöä

Analysointiohjelma: SPSS 24.0

Tietojen luovutus: Henkilökohtaiset kartoitustiedot voidaan luvan antaneiden osalta luovuttaa myös työterveyshuollon käyttöön.

Tietoiskut ja luennot

Viestintäratkaisut

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Kartoituspalvelut

4event-analyysi

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Työyhteisövalmennukset

Työyhteisötaidot

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Työyhteisövalmennukset

Esimiestyön kehittäminen

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Työyhteisövalmennukset

Tavoitteellinen työnohjaus

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Kokousten oheisohjelmat

TV:stä tutut

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Kokousten oheisohjelmat

Aikaseikkailu

Kokousten oheisohjelmat
Työyhteisövalmennukset

Turvallisen autoilun valmennus

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Kokousten oheisohjelmat

Body & mind

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Virkistyspäivät ja tapahtumat

Talvipäivä

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Työyhteisövalmennukset

Itsensä johtaminen

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Valmennuspalvelut

Vireyskirja

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Henkinen hyvinvointi

Untenmaille

Tavoitteelliset hyvinvointiohjelmat
Virkistyspäivät ja tapahtumat

Talviolympialaiset

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Virkistyspäivät ja tapahtumat

Hyvinvointipäivä

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat
Liikunta ja ravitsemus

Vireystori

Innostavat tapahtumat ja ohjelmat