Steveco uudistaa työkykyjohtamisen mallit – 4eventin asiantuntijat apuna

Suomen kansantalous ja tulevaisuus on riippuvainen viennistä. Poikkeusaikana logistiikka-, ahtaus-, satama- ja huolintapalveluita tuottavalle Steveco Oy:lle asiakkaiden tavaraliikenteestä huolehtiminen Suomen satamista eri puolille maailmaa on nyt ensisijaisen tärkeää. Osaava henkilöstö on avainasemassa ja sen työkyvystä halutaan huolehtia ennakoiden ja oikea-aikaisesti. 
 
”Kyllähän kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen, mutta henkilöstön työkyky on perusta kilpailukykyiselle liiketoiminnalle. Johtuen satamien erityispiirteistä ja tavaravirtojen suurista vaihteluista työvuorojenkin aikana organisaatiorakenteemme on hyvin erilainen kuin mitä monella muulla yrityksellä. Muiden työkykyjohtamisen malleja ei voi suoraan siirtää toimintaympäristöömme. Haluamme kehittää juuri meidän henkilöstöllemme sopivaa mallia.” taustoittaa Stevecon henkilöstöjohtaja Rauli Pohjola 4eventin yhteistyötä. 

Stevecon organisaatiorakenne haastoi myös 4eventin asiantuntijat. Esimiesten rooli on erilainen, eikä sen päälle voi tukeutua samoin kuin muissa yrityksissä. Lisäksi vuorotyö sekä työnkierto asettavat tukitoimien jalkautukselle liiketoiminnalliset reunaehdot. Mallien pitää sulautua liiketoimintaan eikä toisin päin. Ratkaisukeinoiksi on valittu panostaminen henkilökohtaisiin Työkuntokeskusteluihin, työterveyshuollon yhteistyön tehostaminen ja työkykyjohtamisen suunnitelman uudistaminen tavoitteineen ja mittareineen. Lisäksi täysin uudenlaista resurssikeskuksen mallia pohditaan.
 
 ”Yritimme tehdä aikaisemmin kaiken itse, mutta aika ei vain riittänyt. Nyt lyhyessä ajassa olemme saaneet parannettua työkykyjohtamisen ennakoivaa otetta ja yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. 4eventin asiantuntijoiden sparrausapu on auttanut löytämään ratkaisuja myös haastaviin asioihin. Oma työpöytäni on selkeämpi, vaikka vasta yhteistyön ensimmäinen vaihe on saatu päätökseen.”, iloitsee Stevecon työkykykoordinaattori Heli Hyttinen.  
 
”Henkilöstö ja luottamusmiehet ovat ottaneet uudet toimintatavat hyvin vastaan. Etenemme harkiten, mutta tavoitteellisesti. Haluamme olla jatkossakin toimialamme ykkösiä ja alkanut yhteistyö tukee tavoitettamme”, päättää henkilöstöjohtaja Pohjola.

4event lyhyesti:
4event on valtakunnallinen asiantuntijayritys, jolla on markkinoiden laajin ennaltaehkäisevä 365 palvelukonsepti. Työkykyjohtaminen, esimies- ja työyhteisövalmennukset ja henkilöstölle tarjottavat palvelut muodostavat eheän kokonaisuuden, josta löytyy ratkaisuja myös vallitsevaan tilanteeseen.
 
Steveco lyhyesti:
Steveco on Suomen johtava satamaoperaattori – arvostettu, kilpailukykyinen ja kannattava konserni, joka tuottaa ja kehittää satama- ja logistiikkapalveluita asiakkaiden tarpeisiin. Stevecolla on viisi eri toimipistettä, joista Helsingin ja Kotkan satamat ovat suurimmat. Henkilöstöä yrityksellä on yli 800 henkilöä. Steveco konsernin liikevaihto oli viime vuonna 146,4 miljoonaa euroa ja ahtausmäärä 12 miljoonaa tonnia. www.steveco.fi