Stora Enso Metsä on turvallisempi yhdessä tehden

Stora Enso Metsässä työturvallisuudesta on tullut osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Toimintatavoista ja olosuhteista tehdään yhdessä turvallisia ja terveellisiä – pohjimmiltaan kyse on ihmisistä välittämisestä. Henkilökohtaisella tasolla sekä vaarojen tunnistaminen että ennakointi on osa itse kunkin ammattitaitoa. 

Puusta tehdään tulevaisuutta - vastuullisesti

Turvallisuus on nostettu osaksi Stora Enson strategiaa, mikä osoittaa johdon tahtotilan ja sitoutumisen turvallisuuteen. Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien materiaalien maailmanlaajuinen toimittaja. Ilman johdon ja esimiesten tukea turvallisuuskulttuurin kehittyminen eri toiminnoissa ja eri maissa ei olisi mahdollista.

- Me Stora Enso Metsässä hankimme puut Stora Enson Suomen tuotantolaitoksille yhdessä sopimuskumppaneidemme kanssasekä tarjoamme metsänomistajalle metsänhoito- ja asiantuntijapalveluita metsän koko elinkaaren ajalle, kertoo turvallisuuspäällikkö Kari Kellokoski.
- Jokaisen tulee olla tietoinen kaikista työympäristöön liittyvistä vaaroista ja riskeistä. Kaikkien osallistuminen, vuorovaikutus ja vahingoista oppiminen ovat avaintekijöitä hyviin tuloksiin. Onnistumisista on hyvä iloita ja palkita, sillä osoitetaan tehdyn turvallisuustyön arvostusta, jatkaa Kari.

Hyvinvoivan työympäristön tulee tehdä pitkäjänteisesti työtä päivittäin. Siihen kuuluu myös henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja kuormitustekijöiden hallinta. Kun turvallisuusajattelun on sisäistänyt, siirtyy se helposti kotiin ja vapaa-ajan harrastuksiin.

Ennakoivan ja turvallisen ajon taidot tarpeen liikenteessä

Stora Enso Metsän henkilöstöä on yli sadalla toimistolla ympäri Suomea. Henkilöstö liikkuu henkilöautoilla erilaisiin tapaamisiin sekä käyttää autoa asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla, joten olemme tunnistaneet liikenteen merkittäväksi turvallisuusriskiksi. 

4event on järjestänyt turvallisen ajon valmennuksia autoa käyttäville toimihenkilöillemme. Valmennuksiin osallistuneet työntekijät ovat päässeet testaamaan opittuja taitoja ajoradalleomilla autoillaan. Ennakoivan ja turvallisen ajon kursseista on ollut hyötyä pitkänkin ajokokemuksen omaaville, ja palaute on ollut hyvää.

- Tärkein oivallukseni kurssilla oli huomata kuinka pienikin nopeuden muutos saattaa moninkertaistaa jarrutusmatkan. Se on koettava itse, muuten sitä ei tiedä, muistelee metsäasiantuntija Marko Helstelä.

Nykyoppien mukainen ajoasento ei ole kaikille vielä tuttu, joten monen kohdalla turvallisen autoilun kurssi on lähtenyt ajoasennon tarkastamisesta. Kädet pidetään ratissa kello yhdeksän ja kolmenkohdalla. Kyynärpäiden tulee olla 90 asteen kulmassa ja jarrupolkimeen pitää saada kunnon tuntuma. Näin kuljettajalla on parhaat mahdollisuudet tehdä päättäväiset ja oikein mitoitetut ohjausliikkeet sekä hallita autonsa yllättävissä tilanteissa. Samalla kuljettajalla pysyy koko ajan selkeä tuntuma siihen, mihin suuntaan etupyörät osoittavat.

Kaikessa muutos alkaa itsestä eikä muutoksen aloittaminen turvallisuusasioissakaan ole koskaan myöhäistä. Muutos huomataan kun sen ottaa puheeksi, ja turvallinen toiminta heijastuu näin muidenkin tekemisiin. Onko työpaikallasi, päivittäisellä matkallasi tai vapaa-ajassasi jotain, minkä turvallisuutta sinä olet pohtinut? Minkä turvallisuutta edistävän muutoksen haluaisit kenties tehdä?

Stora Enso Metsässä työturvallisuudesta on tullut osa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Toimintatavoista ja olosuhteista tehdään yhdessä turvallisia ja terveellisiä – pohjimmiltaan kyse on ihmisistä välittämisestä. Henkilökohtaisella tasolla sekä vaarojen tunnistaminen että ennakointi on osa itse kunkin ammattitaitoa. 

 

Paula Rytkölä, Stora Enso Metsä