Suomesta maailman tervein kansa!

4event on vahvasti mukana Pfizerin vuonna 2008 aloittamassa Maailman Tervein Kansa 2015 -hankkessa, jonka tavoitteena on auttaa suomalaiset maailman terveimmäksi kansaksi vuoteen 2015 mennessä. Rohkaisemme suomalaisia pitämään parempaa huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan sekä vaikuttamaan omaan terveyteensä pienillä, jokapäiväisillä elämäntapavalinnoilla.

Terveys - tai vielä laajemmin hyvinvointi - on kokonaisuus, joka koostuu fyysisen terveyden lisäksi henkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Tällaisen kokonaisuuden mittaamiseen ei ole yksiselitteistä tapaa. Suomalaisten hyvinvoinnissa on kuitenkin asioita, joihin jokainen meistä voi itse kiinnittää huomiota.

Korkea kolesteroli, verenpaine, tupakointi, alkoholinkäyttö, ylipaino ja vähäinen liikunnan määrä ovat yleisimpiä syitä suomalaisten sairauksiin. Maailman tervein kansa 2015 -hanke kannustaa suomalaisia vaikuttamaan näihin tekijöihin. Tärkeintä ei ole löytää mittaria maailman terveimmälle kansalle, vaan ohjata kohti tavoitettamme - terveempää elämää.

Lue aiheesta lisää Maailman Tervein Kansa 2015 -sivustolta