Tuottavuus ja työkykyjohtaminen - katso video

Työkykyjohtamisen hyödyt ja yhteys tuottavuuteen on osoitettu case-tutkimuksissa ja kansainvälisissä tutkimusyhteenvedoissa [1-10]. Silti työkykyjohtamisessa ja –prosesseissa on parannettavaa, eikä se kuulu vielä kaikkien yritysten työkalupakkiin [Sitra 2014]. Katso tiivis asiantuntijavideomme ja tee työkykyjohtamisesta yksilöity kilpailuetu.   

Katsomalla videon opit

  • Mitä hyötyä työkykyjohtamisesta on isolle tai pienelle yritykselle?
  • Työkykyjohtamisen tärkeimmät osa-alueet.
  • Miten työkykyjohtaminen tukee kilpailuetua?
  • Miten reagoivasta toiminnasta pääsisi ennakoivaan?
Vaikka videolla puhutaan säästöistä, kovista arvoista ja tuottavuudesta, niin kuitenkin terveys ja työkyky ovat yhteisiä intressejä niin työntekijälle, eläkevakuutusyhtiölle, työterveyshuollolle, yritysjohdolle kuin työhyvinvointipalveluiden asiantuntijayrityksellekin. Video kokoaa tutkimus- ja kokemustietoa napakoiksi vinkeiksi ja avaa olennaisemmat varmistettavat asiat henkilöstö- ja yritysjohdolle työkykyriskien hallintaan.
Videon asiantuntijavieras on Nuppu Forsman. Nuppu on toiminut useissa isoissa suomalaisissa yrityksissä työhyvinvoinnin erityisasiantuntijana ja esimiesten valmentajana, ja merkittävänä vastuualueena on ollut työkykyjohtaminen ja sen vaikutus yrityksen liiketoimintaan. Juuret hänellä on työterveyshuollossa, jonka kautta hän kokee ihmisten kanssa työskentelyn luontevaksi ja innostavaksi osaksi työtään. Hr-prosessien kehittäminen on Nupun erityisvahvuus, kun etsimme ratkaisuja yrityksen menestystekijöihin.

Haastattelijana toimii Antti Äikäs, joka on 4event Oy hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, työhyvinvoinnin asiantuntija, valmentaja ja väitöstutkija. Antti on innokas terveyden, työkyvyn ja hyvinvoinnin poikkitieteellinen moniosaaja. Hänen erityisosaamisensa on monivuotisten työhyvinvointiprosessien suunnittelussa, jalkautuksessa, prosessinhallinnassa ja vaikuttavuuden arvioimisessa.

 
Katso video tästä.