Työhyvinvointi-ohjelman tulokset julkaistiin Yhdysvalloissa

Valtakunnallinen asiantuntijaorganisaatio 4event toteutti monivuotisen työhyvinvointiohjelman yhteistyössä Stora Enso Metsän kanssa vuosina 2010-2018. Kahdeksan vuoden työhyvinvointiohjelma on maailmanlaajuisesti harvinainen tutkimuskohde. Tutkimustulokset julkistettiin nyt Yhdysvalloissa.
  
Yrityksissä toteutetut työhyvinvointiprojektit ovat yleensä lyhyitä, maksimissaan muutaman vuoden pituisia hankkeita. Maailmanlaajuisestikin vain muutama tutkijaryhmä on raportoinut tuloksia yli viiden vuoden ohjelmista. Ensimmäistä kertaa Suomessa ja maailmassa julkaistiin tutkimustuloksia kahdeksan vuoden työhyvinvointiohjelmasta ja sen aikana saavutetuista tuloksista.
 
Nyt julkaistu laaja tutkimusartikkeli hyvinvointiohjelmasta ravistelee myyttejä. Monissa yrityksissä on esimerkiksi tuskastuttu siihen, etteivät heikomman työkyvyn tai terveyden omaavat työntekijät osallistu tarjottuihin hyvinvointipalveluihin ja ohjelmiin. Tutkimuksen mukaan eri terveyskunnon omaavat osallistuivat kyllä aktiivisesti, kun tuki tarjottiin kohdennettuna ja viestintä ei ollut perinteistä syyllistävää terveysmantraa. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin, että kasvokkaiset kontaktit valmentajan kanssa, ryhmätapaamiset ja kokonaiskontaktien suurempi määrä selittivät pitkäaikaisten terveysmuutosten saavuttamista, mutta digitaaliset kontaktit eivät.
 
Monivuotisuus tuottaa merkittäviä hyötyjä
 
Stora Enso Metsässä työskentelee 500 henkilöä yli sadassa toimistossa ympäri maata. Puunhankinnan onnistuminen tulee ihmisistä ja heidän työstään eli hyvinvointi on menestymisen edellytys. Hyvinvointiohjelman tulosten perusteella ohjelman aikana saavutettiin positiivinen vaikutus henkilöstön terveyteen. Siihen vaikuttivat hyvinvointiohjelman johdonmukainen toteutus usean vuoden ajan ja se, että ohjelma tavoitti lähes 60 prosenttia henkilöstöstä.   
 
Kansainvälisen tutkimusryhmän arvion perusteella suuri osa henkilöstöstä pyrki parantamaan elämäntapojaan ja suhteellisen moni onnistui myös pysyvissä muutoksissa. Terveyskyselyyn vastanneista 67 prosenttia teki elämäntapamuutoksen ensimmäisen neljän vuoden aikana, 55 prosenttia ohjelman jälkimmäisen neljän vuoden aikana. Pysyviin terveysarvojen parannukseen ylsi 23 prosenttia koko henkilöstöstä ensimmäisen ja 18 prosenttia toisen puolikkaan aikana.
 
Tutkimuksen kohteena ollut työhyvinvointiohjelma koostui kuudesta eri osa-alueesta: terveyskartoitukset, kohdennetut palvelut, kaikille tarjotut palvelut, paikalliset henkilöstöä edustavat pelintekijät, laajat viestintäratkaisut sekä arviointi. Ohjelman sisältö painottui ensimmäisten vuosien aikana elämäntapamuutokseen, ravitsemukseen ja fyysiseen terveyteen, kun taas ohjelman toinen puolikas keskittyi työpaikan ilmapiiriin, stressin hallintaan ja henkisiin voimavaroihin. Ohjelman aikana toteutettiin yhteensä yli 120 erillistä palvelua ja se tarjoaa konkreettisen monivuotisen esimerkin terveyttä ja työkykyä edistävästä interventiosta työpaikoille.
 
Ohjelmasta on nyt julkistettu kaksi väitöstutkimusartikkelia arvostetussa yhdysvaltalaisessa Journal of Occupational and Environmental Medicine –tiedelehdessä.
 
Lue koko artikkelit:
What Can You Achieve in Eight Years? A Case Study on Participation, Effectiveness and Overall Impact of a Comprehensive Workplace Health Promotion Program. Avaa tästä
 
Does Implementation Follow Design? A Case Study of a Workplace Health Promotion Program Using the 4-S Program Design and the PIPE Impact Metric Evaluation Models. Avaa tästä
                                          
Lisätiedot:
Antti Äikäs, hyvinvointiliiketoiminnan johtaja, 4event Oy 020 729 1865
Jussi Voutilainen, toimitusjohtaja, 4event Oy, 020 729 1873
Jussi Lemmetty, resurssijohtaja, Stora Enso Metsä, 0400 576 332

4event Oy
4event on tavoitteellisten hyvinvointiohjelmien ja innostavien tapahtumien valtakunnallinen asiantuntijayritys. 4event 365 -palvelukonsepti on markkinoiden laajin koko henkilöstölle suunnattu monivuotinen ennaltaehkäisevä työhyvinvointikonsepti, joka koostuu 25 eri palvelusta yritysjohdolle, sidosryhmille ja työntekijöille.
 
Stora Enso Metsä
Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille kartonki-, biomateriaali-, puutuote- ja paperitehtaille puuraaka-ainetta vuosittain yli 22 miljoonaa kuutiometriä. Stora Enso Metsä hankkii puita vain vastuullisesti hoidetuista metsistä. Stora Enso Metsä tarjoaa lisäksi metsänomistajille asiantuntemusta ja apua metsäasioihin koko metsän elinkaaren ajan. Stora Enso Metsän palveluksessa on 500 henkilöä ja yli 85 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.