Yhdistä työyhteisövalmen-nukset ja henkilöstön hyvinvointiohjelma

Työhyvinvoinnin edistämisessä korostuvat organisaatiotasolla esimiestyön ja työyhteisön toimivuuden kehittäminen ja yksilötasolla voimavarojen, terveyden ja työkyvyn tukeminen. Molempia tarvitaan.
 
Toimimaton työyhteisö, johtamisen suunta ja laatu, heikko työilmapiiri ja hallinnan tunteen menettäminen ovat työkykyriskejä siinä missä tuki- ja liikuntaelinvaivat, alhainen terveyskunto tai palautumis- ja unihaasteet (lähteet: 1-6). On arvioitu, että jopa puolet poissaoloista johtuu organisaation huonosta johtamisesta tai toimimattomuudesta (lähde: 7). Meillä on laaja asiantuntijaverkosto, joka pystyy tarjoamaan ratkaisut molempiin tarpeisiin valtakunnallisesti.
 
”Toteutimme 4eventin kanssa esimiesvalmennuksen osana organisaation kehittämistä. Valmennus koostui johtoryhmätyöskentelystä, 360° arvioinneista, esimiesten lähijaksoista ja yhteisöllisestä esimiespolun tukemisesta. Valmennus oli alku pidempiaikaiselle johtamisen kehittämiselle organisaatiossamme. Vanhaan irrallisten toteutusten malliin ei haluta enää palata. Nyt suunnittelemme rinnalla henkilöstön työhyvinvointia tukevia palveluita.” Suur-Savon Sähkön Resurssijohtaja Eija Simonen-Riikonen linjaa.
 
Työyhteisövalmennusten ja työhyvinvointiohjelmien yhdistämisen edut yritysjohdolle:

Pitkäjänteistä henkilöstön kehittämistä - ei irrallisia toteutuksia
Työyhteisön toimivuus varmistaa asetettuja tavoitteiden saavuttamisen
Helpottaa vuosiresurssin suunnittelua ja hallintaa - yksi asia vähemmän ratkaistavaksi.

Yhdistämisen edut henkilöstölle:

Fyysinen ja henkinen puoli huomioitu
Helpottaa työnteon kuormituksen hallintaa - toisen työvuoroa ei joudu paikkaamaan
Terveys, työkyky ja vireys säilyvät. 

4event 365 –konseptista löytyy ratkaisut niin organisaatiolle kuin yksilöllekin. Lataa esimerkkisuunnitelma 100 hengen organisaatiolle TÄSTÄ.
 
Lähteet
1. Baicker et al. 2010. Workplace wellness programs can generate savings. Health Affairs;29:304–311.
2. Goetzel et al. 2014. Do workplace health promotion (wellness) programs work? JOEM;56:927–934.
3. Sitra. 2014. IFFF-projektin tyhy-osuuden loppuraportti. 14.3.2014.
4. Leino et al. 2017. Yhteistyöllä tulosta työkykyjohtamisessa. Työterveyslaitos.
5. Finanssivalvonta. Määräykset ja ohjeet 1/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt
6. O´Donnell, M. 2017. Health promotion in the workplace 5th edition. Art & Science of Health Promotion Institute.
7. Liukkonen, P. 2006. Työhyvinvoinnin mittarit – menetelmät, eurot, päätelmät, Talentum, Helsinki